המטולוגיה

המעבדה להמטולוגיה

מהקליניקה למעבדה ובחזרה - מחקר המבוסס על אתגרים קליניים יומיומיים

האתר בבניה, מידע חדש יעלה בקרוב

ד”ר רגינה מיכאליס, PhD

מנהלת המעבדה


ד”ר אנדרי בראשטר, MD

מנהל המכון ההמטולוגי במרכז הרפואי לגליל.


נושאי מחקר

Under construction, more information to be published.

פרסומים

Cell-free IgG-aggregates in plasma of patients with chronic lymphocytic leukemia cause chronic activation of the classical complement pathway

Michelis R, Tadmor T, Aviv A, Stemer G, Majdob R, Shvidel L, Shehadeh M, Barhoum M, Braester A.

PLoS One, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

A C5a-Immunoglobulin complex in chronic lymphocytic leukemia patients is associated with decreased complement activity

Michelis R, Tadmor T, Barhoum M, Shehadeh M, Shvidel L, Aviv A, Stemer G, Dally N, Rahimi-Levene N, Yuklea M, Braester A.

PLoS One, 2019

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Free circulating active elastase contributes to chronic inflammation in patients on hemodialysis

Khatib-Massalha E, Michelis R, Trabelcy B, Gerchman Y, Kristal B, Ariel A, Sela S.

Am J Physiol Renal Physiol, 2018

FULL TEXT LINKS

PubMed link

[LEVEL AND OXIDATION OF BETA 2-MICROGLOBULIN IN HEMODIALYSIS PATIENTS TREATED WITH INTRAVENOUS IRON DURING DIALYSIS WITH HIGH-FLUX COMPARED TO LOW-FLUX DIALYZERS]

Michelis R, Sela S, Lanzmann A, Tanchilevski O, Shurtz-Swirski R, Kristal B.

Harefuah, 2017

FULL TEXT LINKS

PubMed link

In-vivo oxidized albumin- a pro-inflammatory agent in hypoalbuminemia

Magzal F, Sela S, Szuchman-Sapir A, Tamir S, Michelis R, Kristal B.

PLoS One, 2017

FULL TEXT LINKS

PubMed link

The relationship between oxidized serum albumin and blood pressure in hypoalbuminemic peritoneal dialysis patients

Hasan K, Hassan F, Michelis R.

Clin Exp Hypertens, 2017

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Unexpected Normal Colloid Osmotic Pressure in Clinical States with Low Serum Albumin

Michelis R, Sela S, Zeitun T, Geron R, Kristal B.

PLoS One, 2016

FULL TEXT LINKS

PubMed link

The impact of oxidized serum albumin on the oncotic pressure and hydration status of peritoneal dialysis patients

Hassan K, Kristal B, Hassan F, Abo Saleh S, Michelis R.

Ther Clin Risk Manag, 2016

FULL TEXT LINKS

PubMed link