כאב

המעבדה לכאב

מהקליניקה למעבדה ובחזרה - מחקר המבוסס על אתגרים קליניים יומיומיים

האתר בבניה, מידע חדש יעלה בקרוב

פרופ׳ יעקב בורנשטיין, MD

חוקר ראשי, מנהל מחלקת נשים ויולדות המרכז הרפואי לגליל.


נושאי מחקר

וולבודיניה

מנגנונים של כאב כרוני

פרסומים

Three-Year Follow-up of 2-Dose Versus 3-Dose HPV Vaccine

Bornstein J, Roux S, Kjeld Petersen L, Huang LM, Dobson SR, Pitisuttithum P, Diez-Domingo J, Schilling A, Ariffin H, Tytus R, Rupp R, Senders S, Engel E, Ferris D, Kim YJ, Tae Kim Y, Kurugol Z, Bautista O, Nolan KM, Sankaranarayanan S, Saah A, Luxembourg A.

Pediatrics, 2021

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Intrauterine bacterial growth in elective and non-elective caesarean sections

Solt I, Frank Wolf M, Michlin R, Farajun Y, Ophir E, Bornstein J.

J Obstet Gynaecol, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Dehiscence of cesarean section scar during pregnancy and delivery – risk factors

Odeh M, Karwani R, Schnaider O, Wolf M, Bornstein J.

Ginekol Pol, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Cervical traction suture technique during large loop excision of the transformation zone increases complete lesion excision

Shahar D, Bornstein S, Bornstein J.

J Gynecol Obstet Hum Reprod, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Clarification about vulvar cancer precursor lesions

Vieira-Baptista P, Stockdale CK, Preti M, Heller D, Bornstein J.

J Gynecol Obstet Hum Reprod, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Is There a Place for the Introduction of Colposcopy Quality Standards?

Bornstein S, Schejter E, Chodick G, Yakir O, Bornstein J.

J Low Genit Tract Dis, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Evaluation of Long-Term Surgical Success and Satisfaction of Patients After Vestibulectomy

David A, Bornstein J.

J Low Genit Tract Dis, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Reassessment of Venous Thromboembolism Risk and Prophylaxis in Postdelivery Period of Healthy Women

Braester A, Bornstein J, Zverev A, Kukuyev Y, Stemer G, Barhoum M.

Am J Med Sci, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

Early prediction of methotrexate treatment outcome in tubal ectopic pregnancy based on days 0 and 4 human chorionic gonadotropin levels

Shatkin Hamish N, Wolf M, Tendler R, Sharon A, Bornstein J, Odeh M.

J Obstet Gynaecol Res, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link

A novel extended prophylactic antibiotic regimen in preterm pre-labor rupture of membranes: A randomized trial

Wolf MF, Sgayer I, Miron D, Krencel A, Sheffer VF, Idriss SS, Sammour RN, Peleg D, Shachar IB, Rechnitzer H, Bornstein J.

Int J Infect Dis, 2020

FULL TEXT LINKS

PubMed link