פרופ׳ שאול עטר, MD

פרופ׳ שאול עטר, MD

Supervising physician

email: mailto:ShaulA@gmc.gov.il